۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : يحيي
نام خانوادگي : گرداني
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : زبان انگليسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-گرداني ي "جايگاه تامل و انديشه در بين دانشجويان آموزش زبان انگليسي دانشگاه سلمان فارسي کازرون " جامعه و تعليم و تربيت (1395)

چاپ كتاب
1-گرداني "Learning English through practice: general English for University students " چاپ اول (1396) انتشارات زبانکده کلام شيراز


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
گفت وشنود ۱
گفت و شنود ۲
گفت و شنود ۳
نگارش پيشرفته
كاربرد اصطلاحات
انگليسي عمومي ۱
اصول و فلسفه آموزش و پرورش
روش تحقيق
روشهاي تدريس زبان انگليسي
خواندن متون مطبوعاتي
تهيه مطالب درسي دبيرستان
كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان
روشهاي تدريس مهارتهاي زبان

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)