۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد
نام خانوادگي : اکبري ريابي
سال تولد : 1365
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : شهرسازي
دانشکده : هنر و معماري
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :
علاقه مندي ها : مطالعات طراحي شهري درخصوص خلق مکان و برندسازي مکاني , مطالعات مرتبط با روانشناسي محيطي در فضاهاي شهري , رويکردهاي نوين جهاني در طراحي شهري , مطالعات پيرامون ازائه مدلهاي کاربردي پيش بيني رفتاري- عملکردي در محيط شهري

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- اکبري ريابي م (1398) بررسي سير تحول و تطور مفهوم زمان در شهرسازي- از انقلاب صنعتي تاکنون فصلنامه علمي تخصصي مطالعات طراحي شهري و پژوهش‌هاي شهري 2:1-9
۲- اکبري ريابي م (1395) عناصر محيطي و فردي تأثيرگذار بر احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي: کلانشهر شيراز) زن و جامعه 7:219-240
3- Akbari Riyabi M (2019) Spatial analysis and urban land use planning emphasising hospital site selection: a case study of Isfahan city BULLETIN OF GEOGRAPHY. SOCIO–ECONOMIC SERIES 43:71-89

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اکبري ريابي م "انتخاب الگوي بهينه توسعه و تدوين چارچوب طراحي شهري محله کوهسار- با تأکيد بر فرايند تحليل سلسله مراتبي " ششمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران (1397)
۲-اکبري ريابي م "جايگاه پدافند غيرعامل در شهرسازي " همايش ملي پدافندغيرعامل کالبدي، با محوريت عمران، معماري و شهرسازي (1397)
۳-اکبري ريابي م "بررسي چالش هاي رويکرد حکمرواني شهري در برخورد با سکونتگاه هاي فقيرنشين و فقرکاذب شهري- نمونه موردي شهر کازرون " همايش بين المللي سکونتگاه هاي فقيرنشين شهري (1395)

چاپ كتاب
۱-اکبري ريابي م "نگاهي به مفاهيم مکان شهري از منظر نظريات " چاپ اول (1395) انديشگان تهران
۲-اکبري ريابي م "مباني ترسيم در شهرسازي " چاپ اول (1397) انتشارات تأليفي ارشدان تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
ترسيم مقدماتي
بيان معماري ۲
مباني طراحي ۲
طرح شهرسازي۳
مباني و روش هاي طراحي شهري
برنامه ريزي حمل و نقل شهري
طرح شهر سازي ۴
- طراحي شبکه هاي حمل ونقل شهري
سمينارمسائل شهري
- بيان معماري
ترسيم پيشرفته
-مباني و روشهاي طراحي شهري
-شناخت وتحليل فضاي شهري
گرافيک رايانه اي در شهرسازي
آشنايي بامعماري معاصر
شهرو شهرسازي در دوران معاصر
کارگاه شهرسازي ۴
مباني طراحي شبکه حمل ونقل درون شهري

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)