۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عبدالحميد
نام خانوادگي : جهانگيري
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم كامپيوتر
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
برنامه سازي پيشرفته
کارگاه کامپيوتر
مباني ماتريسها وجبر خطي
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
طراحي وتحليل الگوريتم ها
پايگاه داده ها
آزمايشگاه پايگاه داده ها
کامپايلر
اصول طراحي نرم افزار
مباني اناليز عددي
مباني كامپيوتر وبرنامه سازي
مباني کامپيوتر وبرنامه سازي
آزمايشگاه کامپيوتر (کارگاه کامپيوتر)
مباني كامپيوتر و برنامه سازي
برنامه سازي پيشرفته
مباني ماتريس ها وجبر خطي
كارداني
برنامه نويسي کامپيوتر
كـارشناسي
برنامه نويسي کامپيوتر
مباني كامپيوترو برنامه سازي
جبر خطي
برنامه سازي پيشرفته
ساختمان داده
كامپايلر
مباني کامپيوتروبرنامه نويسي
طراحي الگوريتم
اصول طراحي پايگاه داده ها
آز مايشگاه پايگاه داده ها
مباني کامپيوتروبرنامه سازي
برنامه سازي پيشرفته
آزمايشگاه پايگاه داده
پايگاه داده ها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)