۱۳۹۷/۰۸/۰۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حسين
نام خانوادگي : مهدويان راد
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رياضي عمومي ۲
رياضي عمومي۱
رياضي عمومي۲
رياضي عمومي۱
مباني اناليز رياضي
توابع مختلط
توپولوژي عمومي
نظريه اندازه و کاربردها
هندسه ديفرانسيل موضعي
معادلات ديفرانسيل
رياضي عمومي۳
مباني آناليز رياضي
رياضي عمومي۲
تاريخ رياضيات
مباني ماتريس ها وجبر خطي
آناليز رياضي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
رياضيات عمومي۱
كارشناسي ناپيوسته
آمار احتمالات
رياضيات مهندسي
كـارشناسي
رياضي ۲
آمار و احتمالات مهندسي
رياضي مهندسي
جبر خطي
رياضي عمومي ۲
آمار واحتمالات کاربردي
رياضيات ۲
معادلات و ديفرانسيل
آمار در شهر سازي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)