۱۳۹۷/۰۵/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نظام الدين
نام خانوادگي : قاسمي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- قاسمي ن (1396) بررسي مقايسه اي اثربخشي سيتالوپرام و مذاخله ي فراشناختي بر شذت افسردگي در مبتلايان به اختلال افسردگي اساسي مجله دانشکده پزشکي دانشگاه اصقهان 447:1242-1248


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي محيطي
روانشناسي تحولي ۱
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
انگيزش و هيجان
روان شناسي مشاوره و راهنمايي
آسيب شناسي اجتماعي
بهداشت رواني
روانشناسي جنايي
اعتياد(آسيب شناسي و درمان آن)
روانشناسي مرضي كودك
مباني جامعه شناسي
روانشناسي تحولي ۲
فلسفه علم روانشناسي
-مباني مشاوره وراهنمايي
-احساس وادراک
روانشناسي شناختي
مشاوره شغلي و حرفه اي
روانشناختي شخصيت
-انگيزش و هيجان
-آسيب شناسي اجتماعي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي خانواده
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
کليات روانپزشکي
نظريه ها، اصول و فنون مشاوره و روان درماني
روانشناسي اعتياد
روانشناسي سلامت
توانبخشي افراد با نيازهاي خاص
بهداشت رواني
روانشناسي صنعتي - سازماني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روش هاي تحقيق در روانشناسي
روانشناسي احساس و ادراک
روانشناسي رشد پيشرفته
انگيزش و هيجان

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مرضيه جهانگيري داشدمرلو ارزيابي عملکرد خانواده در تبيين گرايش به اعتياد نوجوانان با توجه به نقش ميانجي نظم جويي شناختي هيجان و سرمايه روانشناختي ۱۳۹۶
سيده مرضيه اشرفي اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر بهبود کيفيت زندگي بر معناي زندگي، سرمايه روان‌شناختي و خودبخشايش گري در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حرکتي ۱۳۹۶