۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نظام الدين
نام خانوادگي : قاسمي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- قاسمي ن (1396) بررسي مقايسه اي اثربخشي سيتالوپرام و مذاخله ي فراشناختي بر شذت افسردگي در مبتلايان به اختلال افسردگي اساسي مجله دانشکده پزشکي دانشگاه اصقهان 447:1242-1248


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي محيطي
روانشناسي تحولي ۱
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
انگيزش و هيجان
روان شناسي مشاوره و راهنمايي
آسيب شناسي اجتماعي
بهداشت رواني
روانشناسي جنايي
اعتياد(آسيب شناسي و درمان آن)
روانشناسي مرضي كودك
مباني جامعه شناسي
روانشناسي تحولي ۲
فلسفه علم روانشناسي
-مباني مشاوره وراهنمايي
-احساس وادراک
روانشناسي شناختي
مشاوره شغلي و حرفه اي
روانشناختي شخصيت
-انگيزش و هيجان
-آسيب شناسي اجتماعي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي خانواده
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
کليات روانپزشکي
نظريه ها، اصول و فنون مشاوره و روان درماني
روانشناسي اعتياد
روانشناسي سلامت
توانبخشي افراد با نيازهاي خاص
بهداشت رواني
روانشناسي صنعتي - سازماني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي احساس و ادراک
روانشناسي رشد پيشرفته
انگيزش و هيجان

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مسعود حيدري پيش بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سيستم فعال ساز و بازدارنده رفتاري در دانش اموزان پسر دوره ي متوسطه دوم ۰
محبوبه جانقربان لاريچه پيش بيني ميزان بدريخت انگاري بدني براساس کمال گرايي روان رنجور، شفقت خود و حساسيت اضطرابي دانشجويان دانشگاه اصفهان ۰
بتول صالحي درختنجاني اثربخشي کيفيت زندگي درماني بر سرسختي روانشناختي،خود ارزشي مشروط ودشواريهاي بين فردي نوجوانان بدسرپرست ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محبوبه السادات ابطحي مداخله اي در خودانتقادي، خودبخشايشگري و سازش رواني اجتماعي با بيماري در بيماران سرطان سينه: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
مرضيه جهانگيري داشدمرلو ارزيابي عملکرد خانواده در تبيين گرايش به اعتياد نوجوانان با توجه به نقش ميانجي نظم جويي شناختي هيجان و سرمايه روانشناختي ۱۳۹۶
سيده مرضيه اشرفي اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر بهبود کيفيت زندگي بر معناي زندگي، سرمايه روان‌شناختي و خودبخشايش گري در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حرکتي ۱۳۹۶
زهرا توحيدي دوست مقايسه اضطراب اجتماعي، کمال گرايي روان رنجور و سوگيري شناختي در دانشجويان دختر مبتلا به اختلال بدريخت انگاري جسماني و افراد سالم ۰
پريسا اوريادي اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر بازي هاي رايانه اي بر عملکرد هاي اجرايي و شدت علايم کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي ۰