۱۳۹۷/۱۱/۲۸
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نظام الدين
نام خانوادگي : قاسمي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- قاسمي ن (1396) بررسي مقايسه اي اثربخشي سيتالوپرام و مذاخله ي فراشناختي بر شذت افسردگي در مبتلايان به اختلال افسردگي اساسي مجله دانشکده پزشکي دانشگاه اصقهان 447:1242-1248


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي محيطي
روانشناسي تحولي ۱
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
انگيزش و هيجان
روان شناسي مشاوره و راهنمايي
آسيب شناسي اجتماعي
بهداشت رواني
روانشناسي جنايي
اعتياد(آسيب شناسي و درمان آن)
روانشناسي مرضي كودك
مباني جامعه شناسي
روانشناسي تحولي ۲
فلسفه علم روانشناسي
-مباني مشاوره وراهنمايي
-احساس وادراک
روانشناسي شناختي
مشاوره شغلي و حرفه اي
روانشناختي شخصيت
-انگيزش و هيجان
-آسيب شناسي اجتماعي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي خانواده
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
کليات روانپزشکي
نظريه ها، اصول و فنون مشاوره و روان درماني
روانشناسي اعتياد
روانشناسي سلامت
توانبخشي افراد با نيازهاي خاص
بهداشت رواني
روانشناسي صنعتي - سازماني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي احساس و ادراک
روانشناسي رشد پيشرفته
انگيزش و هيجان

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مسعود حيدري پيش بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سيستم فعال ساز و بازدارنده رفتاري در دانش اموزان پسر دوره ي متوسطه دوم ۰
محبوبه جانقربان لاريچه پيش بيني بدريخت انگاري بدني براساس کمال گرايي روان رنجور، عاطفه خودآگاه، شفقت خود با توجه به نقش ميانجي حساسيت اضطرابي در افراد مراجعه کننده به آرايشگاه هاي زنانه شهر اصفهان ۰
بتول صالحي درختنجاني اثربخشي کيفيت زندگي درماني بر سرسختي روانشناختي، خودگرداني تحصيلي ، خود ارزشي مشروط ودشواريهاي بين فردي نوجوانان بدسرپرست شهر کرمان ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محبوبه السادات ابطحي مداخله اي در خودانتقادي، خودبخشايشگري و سازش رواني اجتماعي با بيماري در بيماران سرطان سينه: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
مرضيه جهانگيري داشدمرلو ارزيابي عملکرد خانواده در تبيين گرايش به اعتياد نوجوانان با توجه به نقش ميانجي نظم جويي شناختي هيجان و سرمايه روانشناختي ۱۳۹۶
سيده مرضيه اشرفي اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر بهبود کيفيت زندگي بر معناي زندگي، سرمايه روان‌شناختي و خودبخشايش گري در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حرکتي ۱۳۹۶
زهرا توحيدي دوست مقايسه اضطراب اجتماعي، کمال گرايي روان رنجور و سوگيري شناختي در دانشجويان دختر مبتلا به اختلال بدريخت انگاري جسماني و افراد سالم ۰
پريسا اوريادي اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر بازي هاي رايانه اي بر عملکرد هاي اجرايي و شدت علايم کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي ۰