۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : نظام الدين
نام خانوادگي : قاسمي
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
۱- قاسمي ن (1398) موفقيت تحصيلي: نقش سبک هاي مقابله با تيندگي و اهمال کاري تحصيلي فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي 59:156-170
۲- قاسمي ن (1398) مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و مؤلفه هاي شناختي تنظيم هيجان در فصلنامه انتظام اجتماعي 11:115-134
۳- قاسمي ن (1398) تأثير آموزش مديريت والدين برکاهش علايم رفتاري کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه فزونکنشي فصلنامه سلامت روان کودک 6:1-12
۴- قاسمي ن (1396) بررسي مقايسه اي اثربخشي سيتالوپرام و مذاخله ي فراشناختي بر شذت افسردگي در مبتلايان به اختلال افسردگي اساسي مجله دانشکده پزشکي دانشگاه اصقهان 447:1242-1248
5- قاسمي (1398) The Mediating Role of Pleasant Activities in Cognitive Behavioral Therapy for Depressed Adolescents International Journal of Behavioral Science 13:33-39

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي محيطي
روانشناسي تحولي ۱
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
انگيزش و هيجان
روان شناسي مشاوره و راهنمايي
آسيب شناسي اجتماعي
بهداشت رواني
روانشناسي جنايي
اعتياد(آسيب شناسي و درمان آن)
روانشناسي مرضي كودك
مباني جامعه شناسي
علوم اعصاب شناختي
روانشناسي تحولي ۲
فلسفه علم روانشناسي
-مباني مشاوره وراهنمايي
-احساس وادراک
روانشناسي شناختي
مشاوره شغلي و حرفه اي
روانشناسيي شخصيت
-انگيزش و هيجان
-آسيب شناسي اجتماعي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي خانواده
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
کليات روانپزشکي
نظريه ها، اصول و فنون مشاوره و روان درماني
روانشناسي اعتياد
روانشناسي سلامت
توانبخشي افراد با نيازهاي خاص
بهداشت رواني
روانشناسي صنعتي - سازماني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي احساس و ادراک
روانشناسي رشد پيشرفته
انگيزش و هيجان
نظريه هاي روان درماني

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (6)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بتول صالحي درختنجاني اثربخشي کيفيت زندگي درماني بر سرسختي روانشناختي،خود ارزشي مشروط ودشواريهاي بين فردي نوجوانان بدسرپرست ۱۳۹۸
محبوبه جانقربان لاريچه پيش بيني ميزان بدريخت انگاري بدني براساس کمال گرايي روان رنجور، شفقت خود و حساسيت اضطرابي دانشجويان دانشگاه اصفهان ۱۳۹۸
مسعود حيدري پيش بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سيستم فعال ساز و بازدارنده رفتاري در دانش اموزان پسر دوره ي متوسطه دوم ۱۳۹۸
شوکت همايوني پيش بيني اعتياد به اينترنت براساس مدل هفت عاملي شخصيت کلونينجر،گرايش به رفتارهاي پرخطر و خودکنترلي دردانشجويان دانشگاه آزاد هنديجان ۰
فاطمه رئيسي چمازکتي پيش بيني نوموفوبيا بر اساس ويژگي هاي شخصيت ، کارکردهاي اجرايي و شيوه هاي حل مسئله . ۰
الهام مرادي مقايسه شفقت خود، انسجام رواني و تمايزيافتگي خود در دانشجويان دختر با سطوح مختلف ضربه عشق ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا توحيدي دوست مقايسه اضطراب اجتماعي، کمال گرايي روان رنجور و سوگيري شناختي در دانشجويان دختر مبتلا به اختلال بدريخت انگاري جسماني و افراد سالم ۱۳۹۸
پريسا اوريادي اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر بازي هاي رايانه اي بر عملکرد هاي اجرايي و شدت علايم کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي ۱۳۹۸
محبوبه السادات ابطحي مداخله اي در خودانتقادي، خودبخشايشگري و سازش رواني اجتماعي با بيماري در بيماران سرطان سينه: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
مرضيه جهانگيري داشدمرلو ارزيابي عملکرد خانواده در تبيين گرايش به اعتياد نوجوانان با توجه به نقش ميانجي نظم جويي شناختي هيجان و سرمايه روانشناختي ۱۳۹۶
سيده مرضيه اشرفي اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر بهبود کيفيت زندگي بر معناي زندگي، سرمايه روان‌شناختي و خودبخشايش گري در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حرکتي ۱۳۹۶