۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : مجيدي نيا
سال تولد : 1354
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ali.majidinya@kazerunsfu.ac.ir ; ali.majidinya@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (9)
1- Majidinya A, Moussavi A (2016) Weakly principally quasi-Baer rings Journal of Algebra and Its Applications 16:1-20
2- Akbari S, Habibi M, Majidinya A, Manaviyat R (2015) THE INCLUSION IDEAL GRAPH OF RINGS Communications in Algebra 43:2457-2465
3- Akbari S, Habibi M, Majidinya A, Manaviyat R (2014) On the inclusion ideal graph of a ring Electronic Notes in Discrete Mathematics 45:73-78
4- Majidinya A, Moussavi A (2014) Principally quasi-Baer skew generalized power series modules Communications in Algebra 42:1460-1472
5- Majidinya A, Moussavi A (2013) On App skew generalized power series rings Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 50:436-453
6- Akbari S, Habibi M, Majidinya A, Manaviyat R (2013) On the idempotent graph of rings Journal of Algebra and Its Applications 12:-
7- Majidinya A, Moussavi A, Paykan K (2013) Generalized APP rings Communications in Algebra 41:4722-4750
8- Akbari S, Habibi M, Majidinya A, Manavyat R (2013) A NOTE ON COMAXIMAL GRAPH OF RINGS Algebra and Representation Theory 2:303-307

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رياضي عمومي ۱
رياضي عمومي ۲
مباني علوم رياضي
مباني ماتريسها وجبر خطي
بهينه سازي خطي
مباني تركيبيات
رياضي عمومي۱
مباني جبر
مباني جبر
جبر
مباني علوم رياضي
نظريه مقدماتي اعداد
مباني ماتريس ها وجبر خطي
مباني ترکيبيات
كارداني
رياضيات کاربردي
رياضيات عمومي
كارشناسي ناپيوسته
معادلات ديفرانسيل
رياضيات عمومي۲
كـارشناسي
جبر خطي
رياضيات گسسته
رياضي عمومي۱
رياضيات گسسته
معادلات ديفرانسيل
تحقيق در عمليات
بهينه سازي كاربردي
رياضيات گسسته
رياضيات۱
رياضيات ۲
معادلات و ديفرانسيل

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)