۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس حميد رضا
نام خانوادگي : قوهستاني
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : برق و الكترونيك
دانشکده : فني و مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
۱- مولوديان غ، بهرامي س، قوهستاني م (1397) طراحي و ساخت فيلتر پايين‌گذر مايکرو استريپ با محدوده توقف عريض و انتخاب پذيري بالا مجله علمي-پژوهشي مهندسي برق دانشگاه تبريز 1:1-1
۲- مولوديان غ، بهرامي س، قوهستاني م (1397) طراحي و ساخت فيلتر ميان‌گذر مايکرواستريپ دو باند با استفاده از رزوناتور پچ مربعي دو مُدي و شکاف هاي دايروي شکل مهندسي برق دانشگاه تبريز 1:1-1

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قوهستاني م، محمدي ن، صفائي جهرمي ش "بهينه سازي گيت هاي اصلي تريجيتال با استفاده ازترانزيستورهاي اثر ميدان MOSFET و معرفي گيت هاي 3-NOR و 3-NAND " پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک (1397)
۲-قوهستاني م، صفائي جهرمي ش، محمدي ن "تريجيتال سيستمي نوين درپردازش و انتقال اطلاعات " چهارمين کنفرانس ملي تکنولوژي نوين در مهندسي برق، مخابرات و مکاترونيک (1397)
۳-دهقان م، قوهستاني م، موسوي س، کارانديش س "ارائه راهکاري جهت به کارگيري تکنولوژي u-commerce در بانکداري الکترونيکي " همايش کاربردها و نوآوري در تجارت الکترونيکي (1390)
4-Ghouhestani H, Mohammadi N, صفائي جهرمي "Introducting the essential and basic elements of Buffer and flipflop in a threegital system and studing the special properties of threegital " 4th International Congress on Engineering, Technology and Applied Sciences (2019)

چاپ كتاب
۱-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه اصول اندازه گيري " چاپ اول (1390) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۲-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه مدار منطقي2 " چاپ اول (1391) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۳-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه الکترونيک2 " چاپ دوم (1390) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۴-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه الکترونيک1 " چاپ دوم (1391) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اصول سيستمهاي کامپيوتري
کارگاه برق
اقتصاد مهندسي
كارداني
اصول اندازه گيري
ديجيتال(مدار منطقي)
آزمايشگاه اصول اندازه گيري
نرم افزارهاي کاربردي
ميکروپروسسور ۱
آزمايشگاه تکنيک پالس
پروژه
مدارات مجتمع خطي
آزمايشگاه مدارات مجتمع خطي
مدارهاي الكتريكي ۱
الکترونيک۱
آزمايشگاه الکترونيك ۱
الکترونيک ۲
آزمايشگاه الکترونيک۲
کارآموزي
كارشناسي ناپيوسته
مدار منطقي ۲(ديجيتال۲)
زبان تخصصي
الکترونيک۳
سيستم هاي خطي وکنترل۱
آزمايشگاه مدارمنطقي۲
آزمايشگاه کنترل ۱
آزمايشگاه الکترونيک۳
کنترل کننده هاي صنعتي وآز
آزمايشگاه الکترونيک پيشرفته
اصول وکاربردابزاردقيق
كارآموزي
كـارشناسي
سيستم هاي کنترل مدرن
آزمايشگاه فيزيک۲
الکترونيک۱
مدارهاي الکتريکي۲
آزمدار واندازه گيري
سيستم هاي ديجيتال۱
زبان تخصصي
الکترونيک۲
سيستم هاي کنترل خطي
سيستم هاي ديجيتال۲
آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي
ابزار دقيق
آزمايشگاه فيزيك ۲
مقدمه اي بر علوم مهندسي
اقتصاد مهندسي
زبان تخصصي
سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
مباني مهندسي برق
مدارهاي منطقي
الكترونيك ۱
الكترونيك ۲
آزمايشگاه الكترونيك ۱
آزمايشگاه الكترونيك ۲
الكترونيك ۳
رباتيک
الکترونيک ديجيتال
مدارهاي منطقي
مباني الکترونيک ديجيتال
معماري کامپيوتر
آزمايشگاه فيزيک۲
مدارهاي منطقي
اقتصادمهندسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)