۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس حميد رضا
نام خانوادگي : قوهستاني
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : برق و الكترونيك
دانشکده : فني و مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- قوهستاني م (1397) طراحي و ساخت فيلتر ميان‌گذر مايکرواستريپ دو باند با استفاده از رزوناتور پچ مربعي دو مُدي و شکاف هاي دايروي شکل مهندسي برق دانشگاه تبريز 0:0-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان م، قوهستاني م، موسوي س، کارانديش س "ارائه راهکاري جهت به کارگيري تکنولوژي u-commerce در بانکداري الکترونيکي " همايش کاربردها و نوآوري در تجارت الکترونيکي (1390)

چاپ كتاب
۱-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه اصول اندازه گيري " چاپ اول (1390) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۲-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه مدار منطقي2 " چاپ اول (1391) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۳-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه الکترونيک2 " چاپ دوم (1390) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۴-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه الکترونيک1 " چاپ دوم (1391) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
اصول سيستمهاي کامپيوتري
کارگاه برق
اقتصاد مهندسي
كارداني
اصول اندازه گيري
ديجيتال(مدار منطقي)
آزمايشگاه اصول اندازه گيري
نرم افزارهاي کاربردي
ميکروپروسسور ۱
آزمايشگاه تکنيک پالس
پروژه
مدارات مجتمع خطي
آزمايشگاه مدارات مجتمع خطي
مدارهاي الكتريكي ۱
الکترونيک۱
آزمايشگاه الکترونيك ۱
الکترونيک ۲
آزمايشگاه الکترونيک۲
کارآموزي
كارشناسي ناپيوسته
مدار منطقي ۲(ديجيتال۲)
زبان تخصصي
الکترونيک۳
سيستم هاي خطي وکنترل۱
آزمايشگاه مدارمنطقي۲
آزمايشگاه کنترل ۱
آزمايشگاه الکترونيک۳
کنترل کننده هاي صنعتي وآز
آزمايشگاه الکترونيک پيشرفته
اصول وکاربردابزاردقيق
كارآموزي
كـارشناسي
الکترونيک۱
مدارهاي الکتريکي۲
سيستم هاي ديجيتال۱
زبان تخصصي
الکترونيک۲
سيستم هاي ديجيتال۲
آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي
ابزار دقيق
مقدمه اي بر علوم مهندسي
اقتصاد مهندسي
زبان تخصصي
سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
مباني مهندسي برق
مدارهاي منطقي
الكترونيك ۱
الكترونيك ۲
آزمايشگاه الكترونيك ۱
آزمايشگاه الكترونيك ۲
الكترونيك ۳
رباتيک
الکترونيک ديجيتال
مدارهاي منطقي
مباني الکترونيک ديجيتال
معماري کامپيوتر
مدارهاي منطقي
اقتصادمهندسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)