۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس حميد رضا
نام خانوادگي : قوهستاني
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم مهندسي
دانشکده : فني و مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان م، قوهستاني م، موسوي س، کارانديش س "ارائه راهکاري جهت به کارگيري تکنولوژي u-commerce در بانکداري الکترونيکي " همايش کاربردها و نوآوري در تجارت الکترونيکي (1390)

چاپ كتاب
۱-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه اصول اندازه گيري " چاپ اول (1390) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۲-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه مدار منطقي2 " چاپ اول (1391) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۳-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه الکترونيک2 " چاپ دوم (1390) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي
۴-قوهستاني م "دستورالعمل آزمايشگاه الکترونيک1 " چاپ دوم (1391) دانشگاه دانشگاه سلمان فارسي


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
کارگاه برق
اقتصاد مهندسي
كارداني
اصول اندازه گيري
ديجيتال(مدار منطقي)
آزمايشگاه اصول اندازه گيري
نرم افزارهاي کاربردي
ميکروپروسسور ۱
آزمايشگاه تکنيک پالس
پروژه
مدارات مجتمع خطي
آزمايشگاه مدارات مجتمع خطي
مدارهاي الكتريكي ۱
الکترونيک۱
آزمايشگاه الکترونيك ۱
الکترونيک ۲
آزمايشگاه الکترونيک۲
کارآموزي
كارشناسي ناپيوسته
مدار منطقي ۲(ديجيتال۲)
زبان تخصصي
الکترونيک۳
سيستم هاي خطي وکنترل۱
آزمايشگاه مدارمنطقي۲
آزمايشگاه کنترل ۱
آزمايشگاه الکترونيک۳
کنترل کننده هاي صنعتي وآز
آزمايشگاه الکترونيک پيشرفته
اصول وکاربردابزاردقيق
كارآموزي
كـارشناسي
مدارهاي الکتريکي۲
سيستم هاي ديجيتال۱
سيستم هاي ديجيتال۲
مقدمه اي بر علوم مهندسي
اقتصاد مهندسي
زبان تخصصي
سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
مباني مهندسي برق
مدارهاي منطقي
الكترونيك ۱
الكترونيك ۲
آزمايشگاه الكترونيك ۱
الكترونيك ۳
رباتيک
الکترونيک ديجيتال
مدارهاي منطقي
مباني الکترونيک ديجيتال
معماري کامپيوتر
مدارهاي منطقي
اقتصادمهندسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)