۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : زيبا
نام خانوادگي : قلاوندي
سال تولد : 1355
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
متون نثر۱ تاريخ بيهقي
متون نثر۲کشف الا سرار
متون نثر۳کليله ودمنه ۱
متون نثر۳کليله ودمنه۲
متون نثر۴ مرصادالعباد
مرجع شناسي وروش تحقيق۱
بديع و صناعات ادبي
معاني وبيان۱
معاني وبيان ۲
زبان تخصصي ۱
زبان تخصصي ۲
بوستان سعدي
حافظ ۱
حافظ ۲
منطق الطير عطار
سبک شناسي ۱-نظم
سبک شناسي ۲ نثر
ادبيات معاصر ۱ نظم
ادبيات معاصر۲ نثر
نقدادبي
غزليات وقصايد سعدي
انواع ادبي
فارسي عمومي
جريان شناسي نثر معاصر ايران
کليات نقد ادبي
- متون نثر (۱) متون ادبي - تاريخي با تأكيد بر تاريخ بيهقي
- كارگاه ويراستاري۱
- متون نثر(۲) متون ادبي - داستاني با تأکيد بر کليله و دمنه
- کارگاه روزنامه نگاري
جريان شناسي شعر معاصر
ادبيات کودک و نوجوان
مکتبهاي ادبي
متون نظم (۵) قسمت دوم اشعار حافظ
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
قواعد نگارش
نظريه ها و نقد ادبي
متون نثر۱بيهقي
رساله
سمينار
پايان نامه
نظريه ها و نقد ادبي
تحقيق در نثر معاصر ايران
دكتراي حرفه اي
تحقيق در ادبيات غنايي
آزمون جامع
دكتـرا
تحقيق در ادبيات معاصر
تحقيق در متون غنايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (26)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محسن نورپيشه قديمي بررسي تاثير عاطفه بر دگرگوني‌هاي زباني و ساخت تصاوير در غزليات شمس ۱۳۹۷
احمدرضا شکوهي خانيمني پلوراليزم ديني در غزليات و مثنوي هاي چهارگانه عطاروغزليات و مثنوي حديقه الحقيقه سنايي ۰
سيده طاهره موسوي تصحيح و تعليق نسَخ خطي دو قصه عاميانه ناشناخته (قصه"کامروپ" و "مدهمالت ") به همراه تحليل محتواي قصص ۰
سارا دارنگ بررسي تيپ¬هاي داستاني در رمان هاي شهرنوش پارسي پور، گلي ترقي و غزاله عليزاده. ۰
کبري فريدوني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ندا ارجمندمنش بررسي شيوه هاي شفاعت گري در تاريخ بيهقي ومقايسه ان با تاريخ هاي قرن ۴و۵هجري ۱۳۹۸
سيده عصمت حسيني آداب و رسوم و سنن و باورها در آينه سرودهاي محلي لري ۱۳۹۸
فاطمه راستي نقد ويراستاري روزنامه خبر جنوب سال ۱۳۹۵ ۱۳۹۸
سارا دهقاني سبک شناسي«چهل نامه کوتاه به همسرم» اثر نادر ابراهيمي ۱۳۹۸
جاويد تکاوران گسست‌ها و پيوست‌هاي روايي در اشعار علي باباچاهي (از نم‌نم بارانم تا آئورا و ديگران من) ۱۳۹۸
اقاويس طهماسبي مقايسه نقش حضور مردم در تاريخ بيهقي و تاريخ جهان گشاي جويني ۱۳۹۷
سارا شريفي لاري زاده بررسي مؤلفه هاي نگارش رمان هاي رئاليستي و رمان هاي رئاليستي جادويي (در رمان جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادي، اهل غرق منيرو رواني پور ) ۱۳۹۷
آذر خاني جيهوني بررسي تطبيقي شيوه روايت در سووشون وچراغ ها رامن خاموش ميکنم ۱۳۹۷
صفيه اسفندياري تحليل جهان بيني شخصيت هاي داستاني هوشنگ گلشيري ۱۳۹۶
زهرا دهقاني بررسي تصاوير ساخته شده در غزل هاي قرن هفتم و هشتم بر پايه واژه خنده ۱۳۹۵
انيتا رضايي بررسي تصاوير هنري ادبي در کتاب هاي شعر کودک گروه سني" ب "وتاثير آن در خلاقيت کودکان ۱۳۹۵
زينب زروان دعا و نفرين و آيين هاي آن در اساطير ۱۳۹۵
سودابه عباسي فريب در اساطير ايران و يونان ۱۳۹۵
مليحه مهرايين نزديک تصحيح و تعليق شش هزار بيت سوم از خداوند نامه فتحعلي خان صبا ۱۳۹۴
سرور طبيبي بزم و طرب و آيين آن در اشعار غنايي قرن چهارم و پنجم ۱۳۹۴
نسرين شادمان تحليل كاربرد رنگ در شعر زنان معاصر (پروين اعتصامي، سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد) ۱۳۹۳
اعظم جوادي تحليل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه هشتاد ۱۳۹۳
حکيمه کشاورزي بررسي و تحليل وجوه زيبائي شناسي در مرصاد العباد ۱۳۹۱
شاپور نيک فطرت مقايسه ساختار و ويژگي هاي طنز در«ديد و بازديد» جلال آل احمد و«مردي که عادت دارد باچتر بکوبد توي سرم» فرناندو سورنتينو ۰
کلثوم ضرغامي کارکرد ، مفهوم ، معني واژه راز در غزليات حافظ ۰
علي حاجي پور تحليل کارکرد عناصر داستان نويسي در آثار زويا پيرزاد ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (43)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
افروز ضيا بررسي و طبقه بندي قابليتهاي نمايشي در ادبيات کودک ( با تأکيد بر صد اثر ادبي برجسته از آغاز تاکنون ) ۱۳۹۸
عزيزه نيدي تحليل ساختاري داستان هاي کرامات صوفيانه ۱۳۹۷
ليلا اکبري تحليل تقابل‌ها در اسطوره‌ها و حماسه‌هاي ايراني ۰
امين سرانجام بررسي ريشه ها و تأثيرات نيست انگاري در ادبيات داستاني معاصر فارسي (۱۳۷۰-۱۳۰۰ ه.ش) ۰
نصراله دشتي مقايسه آيين هاي شاهنامه با آيين هاي حماسه هاي هند و يونان ۰
مژگان متوسل تصحيح و تعليق نسخه خطي(کارستان حاتم) به همراه تحليل محتواي قصه ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فرحناز عظيمي انواع عواطف در متون حماسي فارسي ۱۳۹۸
وحيد کشاورز نقد و بررسي عناصر داستاني در رمان ر ه ش ( رهش ) ۱۳۹۸
فاطمه جوانمردي بررسي زبان محاوره درکتاب سگ ولگرد اثر صادق هدايت ۱۳۹۸
ساناز ميرزاوند مقايسه فرماليستي اشعار فروغ فرخزاد و پروين اعتصامي ۱۳۹۸
عليرضا ايزدپناهي بررسي تفاوت هاي سه شرح از ديوان حافظ براساس شرح "جمال آفتاب " از آقاي سعادت پرور ۱۳۹۸
فهيمه عرشي مقايسه ميزان عيني نويسي در مدير مدرسه جلال آل احمد و جزيره سرگرداني سيمين دانشور ۱۳۹۸
سارا شيرالي تجزيه و مقايسه داستان کوتاه سمنوپزان جلال آل احمد و شهري چون بهشت سيمين دانشور از لحاظ نحوي ۱۳۹۷
سميه منظميان ريشه يابي پيشواز در متون حماسي و متون ايراني قبل از اسلام ۱۳۹۷
زهرا دستياري مقايسه تطبيقي شيوه نگارش و داستان پردازي در اسرار التوحيد و مقامات جام ۱۳۹۷
طوبي اميني بررسي آيين نگارش در کتاب سووشون سيمين دانشور ۱۳۹۷
منيژه دلاوري بررسي سبک گفتارهاي زنان در داستان خسرو و شيرين و ويس و رامين ۱۳۹۶
زهره اشرافي دشت ارژنه بررسي ساختاري و محتوايي ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت ۱۳۹۶
مرضيه رستمي تحليل روان‌شناختي شخصيت‌ها درسه داستان‌ مثنوي بر اساس نظريه اريک برن ۱۳۹۶
سحر صميمي تصحيح و تعليق شش هزار بيت دوم از خداوند نامه فتحعلي خان صبا ۱۳۹۵
مهديه السادات پورنقيب بررسي اصطلاحات معماري در ديوان جامي و هفت اورنگ ۱۳۹۵
سميه ايمان زاده بررسي مولفه هاي هويت ملي در اشعار مهدي اخوان ثالث ومحمدرضا شفيعي کدکني ۱۳۹۵
حميده رنجبران واکاوي عناصر حيات زا در اسطوره هاي ملل گوناگون ۱۳۹۵
غلامرضا احمدي جورقي مقايسه تشبيهات شاهنامه و بهمن نامه ۱۳۹۴
زهرا مستاجران گورتاني مقايسه ي مشخصات رياليسم جادويي در «رازهاي سرزمين من» و «اهل غرق» ۱۳۹۴
محمد تنگستاني زاده بررسي صور خيال در شعر عماد خراساني ( ۱۳۰۰ – ۱۳۸۲ ) ۱۳۹۴
سياوش محمدي بررسي قالب هاي کوتاه و شاعران کوتاه سرا از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ ۱۳۹۳
حبيب الله حسيني ميراباد هنجارگريزي در شعر امروز فارسي از نظر قالب و زبان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷ ۱۳۹۲
فاطمه خواجه بررسي صورخيال در اشعار مهرداد اوستا ۱۳۹۲
راضيه صداقت مقايسه سبک طنز پردازي گذشته وحال با تاکيد بر طنزهاي عبيد زاکاني ، عمران صلاحي، جواد مجابي ، ابوالقاسم حالت ۱۳۹۲
طاهره قاسم مهرابي زمان وانواع آن در شاهنامه و مقايسه آن با ديگر آثار حماسي فارسي ۱۳۹۲
شراره تاجميررياحي نقش و کارکرد حيوانات نخستين در اساطير ملل و ادبيات ايران قبل از اسلام ۱۳۹۲
حبيبه ازرم دخت عنوان فارسي ۱۳۹۲
ليلا حسيني بررسي شعرهاي برجسته ئ ا.بامداد (احمد شاملو) ۱۳۹۱
آزيتا رستمي توصيف ظاهري شخصيت ها در شاهنامه فردوسي ۰
مريم ييلاني بررسي عناصر داستان در رمان شمس و طغرا ۰
سمانه دستور بررسي علم بديع در غزليات حسين منزوي ۰
سودابه زکي پور بررسي صور خيال دراشعار سپيده کاشاني ۰
مريم افراسيابي شرح هفت ترکيب بلند و بيست قطع? خاقاني ۰
محمدجواد وظيفه شناس بررسي تطبيقي توصيف عيني در صحنه ها و شخصيت پردازي داستان هاي عاشقانه شاهنامه و ويس و رامين ۰
سوسن حياتي تحليل گفتمان قدرت در اشعار منوچهر آتشي (از سال ۳۸ تا ۵۰) با تکيه بر نظريات ميشل فوکو ۰
علي شاميري بررسي معنايي و واژگاني و شيوه هاي نام¬گذاري در گويش عشايري منطقه چرام ۰
سيده سارا موسوي بررسي نامهاي خانوادگي ايراني در متون فارسي قرن پنج و شش و هفت هجري ۰