۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : زيبا
نام خانوادگي : قلاوندي
سال تولد : 1355
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (1)
۱- قلاوندي ز (2016) بررسي زاويه ديد، راوي و روايت در رمان «سمفوني مردگان» اثر عباس معروفي Dogu Esintileri نسيم شرقي 6:263-279

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قلاوندي ز، بازياري ا، رييسي م "بونصر مشکان در تاريخ بيهقي با تأکيد بر رويکرد معني شناسي نامه اميرمسعود به قدرخان با انشاي بونصر " همايش ملي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي (1395)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
متون نثر۱ تاريخ بيهقي
متون نثر۲کشف الا سرار
متون نثر۳کليله ودمنه ۱
متون نثر۳کليله ودمنه۲
متون نثر۴ مرصادالعباد
مرجع شناسي وروش تحقيق۱
بديع و صناعات ادبي
معاني وبيان۱
معاني وبيان ۲
زبان تخصصي ۱
بوستان سعدي
حافظ ۱
حافظ ۲
منطق الطير عطار
سبک شناسي ۱-نظم
سبک شناسي ۲ نثر
ادبيات معاصر ۱ نظم
ادبيات معاصر۲ نثر
نقدادبي
غزليات وقصايد سعدي
انواع ادبي
فارسي عمومي
جريان شناسي نثر معاصر ايران
- متون نثر (۱) متون ادبي - تاريخي با تأكيد بر تاريخ بيهقي
- كارگاه ويراستاري۱
- متون نثر(۲) متون ادبي - داستاني با تأکيد بر کليله و دمنه
- کارگاه روزنامه نگاري
جريان شناسي شعر معاصر
ادبيات کودک و نوجوان
مکتبهاي ادبي
متون نظم (۵) قسمت دوم اشعار حافظ
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
قواعد نگارش
نظريه ها و نقد ادبي
متون نثر۱بيهقي
رساله
سمينار
رساله ***
دكتراي حرفه اي
تحقيق در ادبيات غنايي
آزمون جامع

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (19)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محسن نورپيشه قديمي بررسي تاثير عاطفه بر دگرگوني‌هاي زباني و ساخت تصاوير در غزليات شمس ۰
سارا دارنگ بررسي تيپ¬هاي داستاني در رمان هاي شهرنوش پارسي پور، گلي ترقي و غزاله عليزاده. ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا دهقاني بررسي تصاوير ساخته شده در غزل هاي قرن هفتم و هشتم بر پايه واژه خنده ۱۳۹۵
انيتا رضايي بررسي تصاوير هنري ادبي در کتاب هاي شعر کودک گروه سني" ب "وتاثير آن در خلاقيت کودکان ۱۳۹۵
زينب زروان دعا و نفرين و آيين هاي آن در اساطير ۱۳۹۵
سودابه عباسي فريب در اساطير ايران و يونان ۱۳۹۵
مليحه مهرايين نزديك تصحيح و تعليق شش هزار بيت سوم از خداوند نامه فتحعلي خان صبا ۱۳۹۴
سرور طبيبي بزم و طرب و آيين آن در اشعار غنايي قرن چهارم و پنجم ۱۳۹۴
اعظم جوادي تحليل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه هشتاد ۱۳۹۳
نسرين شادمان تحليل كاربرد رنگ در شعر زنان معاصر (پروين اعتصامي، سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد) ۱۳۹۳
حكيمه كشاورزي بررسي و تحليل وجوه زيبائي شناسي در مرصاد العباد ۱۳۹۱
جاويد تكاوران گسست‌ها و پيوست‌هاي روايي در اشعار علي باباچاهي (از نم‌نم بارانم تا آئورا و ديگران من) ۰
سارا شريفي لاري زاده بررسي مؤلفه هاي نگارش رمان هاي رئاليستي و رمان هاي رئاليستي جادويي (در رمان جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادي، اهل غرق منيرو رواني پور ) ۰
علي حاجي پور تحليل کارکرد عناصر داستان نويسي در آثار زويا پيرزاد ۰
صفيه اسفندياري تحليل جهان بيني شخصيت هاي داستاني هوشنگ گلشيري ۰
سيده عصمت حسيني آداب و رسوم و سنن و باورها در آينه سرودهاي محلي لري ۰
اقاويس طهماسبي مقايسه نقش حضور مردم در تاريخ بيهقي و تاريخ جهان گشاي جويني ۰
آذر خاني جيهوني بررسي تطبيقي شيوه روايت در سووشون وچراغ ها رامن خاموش ميکنم ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه راستي نقد ويراستاري روزنامه خبر جنوب سال ۱۳۹۵ ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (32)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عزيزه نيدي تحليل ساختاري داستان هاي کرامات صوفيانه ۰
نصراله دشتي مقايسه آيين هاي شاهنامه با آيين هاي حماسه هاي هند و يونان ۰
افروز ضيا بررسي و طبقه بندي قابليتهاي نمايشي در ادبيات کودک ( با تأکيد بر صد اثر ادبي برجسته از آغاز تاکنون ) ۰
امين سرانجام بررسي ريشه ها و تأثيرات نيست انگاري در ادبيات داستاني معاصر فارسي (۱۳۷۰-۱۳۰۰ ه.ش) ۰
ليلا اكبري تحليل تقابل‌ها در اسطوره‌ها و حماسه‌هاي ايراني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
منيژه دلاوري بررسي سبک گفتارهاي زنان در داستان خسرو و شيرين و ويس و رامين ۱۳۹۶
زهره اشرافي دشت ارژنه بررسي ساختاري و محتوايي ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت ۱۳۹۶
مرضيه رستمي تحليل روان‌شناختي شخصيت‌ها درسه داستان‌ مثنوي بر اساس نظريه اريک برن ۱۳۹۶
مهديه السادات پورنقيب بررسي اصطلاحات معماري در ديوان جامي و هفت اورنگ ۱۳۹۵
سحر صميمي تصحيح و تعليق شش هزار بيت دوم از خداوند نامه فتحعلي خان صبا ۱۳۹۵
سميه ايمان زاده بررسي مولفه هاي هويت ملي در اشعار مهدي اخوان ثالث ومحمدرضا شفيعي کدکني ۱۳۹۵
حميده رنجبران واکاوي عناصر حيات زا در اسطوره هاي ملل گوناگون ۱۳۹۵
غلامرضا احمدي جورقي مقايسه تشبيهات شاهنامه و بهمن نامه ۱۳۹۴
زهرا مستاجران گورتاني مقايسه ي مشخصات رياليسم جادويي در «رازهاي سرزمين من» و «اهل غرق» ۱۳۹۴
محمد تنگستاني زاده بررسي صور خيال در شعر عماد خراساني ( ۱۳۰۰ – ۱۳۸۲ ) ۱۳۹۴
سياوش محمدي بررسي قالب هاي کوتاه و شاعران کوتاه سرا از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ ۱۳۹۳
حبيب الله حسيني ميراباد هنجارگريزي در شعر امروز فارسي از نظر قالب و زبان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷ ۱۳۹۲
فاطمه خواجه بررسي صورخيال در اشعار مهرداد اوستا ۱۳۹۲
راضيه صداقت مقايسه سبک طنز پردازي گذشته وحال با تاکيد بر طنزهاي عبيد زاکاني ، عمران صلاحي، جواد مجابي ، ابوالقاسم حالت ۱۳۹۲
طاهره قاسم مهرابي زمان وانواع آن در شاهنامه و مقايسه آن با ديگر آثار حماسي فارسي ۱۳۹۲
شراره تاجميررياحي نقش و کارکرد حيوانات نخستين در اساطير ملل و ادبيات ايران قبل از اسلام ۱۳۹۲
حبيبه ازرم دخت عنوان فارسي ۱۳۹۲
ليلا حسيني بررسي شعرهاي برجسته ئ ا.بامداد (احمد شاملو) ۱۳۹۱
فهيمه عرشي مقايسه ميزان عيني نويسي در مدير مدرسه جلال آل احمد و جزيره سرگرداني سيمين دانشور ۰
زهرا دستياري مقايسه تطبيقي شيوه نگارش و داستان پردازي در اسرار التوحيد و مقامات جام ۰
سميه منظميان ريشه يابي پيشواز در متون حماسي و متون ايراني قبل از اسلام ۰
مريم ييلاني بررسي عناصر داستان در رمان شمس و طغرا ۰
سمانه دستور بررسي علم بديع در غزليات حسين منزوي ۰
سودابه زکي پور بررسي صور خيال دراشعار سپيده کاشاني ۰
آزيتا رستمي توصيف ظاهري شخصيت ها در شاهنامه فردوسي ۰
مريم افراسيابي شرح هفت ترکيب بلند و بيست قطع? خاقاني ۰
طوبي اميني بررسي آيين نگارش در کتاب سووشون سيمين دانشور ۰