۱۳۹۹/۰۶/۳۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس علي
نام خانوادگي : بديع
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : فناوري اطلاعات
دانشکده : فني و مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
۱- دهقان م، صادق زاده م، بديع م، مرداني م، بافندکار ف (1398) بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات سلامت همراه توسط پزشکان انفورماتيک سلامت و زيست پزشکي 6:121-130
۲- بديع م (1391) ضرورت به کار گيري هوش تجاري در سازمانها عصر فناوري اطلاعات 75:45-49

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بديع م، دهقان م، کيانيان بيگدلي س، حسيني خ "مقايسه ميزان کارايي الگوريتمهاي دسته بندي داده کاوي جهت پيشبيني ابتلا به به بيماريهاي قلبي و عروقي " 9th International Conferences in Sciences and Technology (2018)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مباني کامپيوتروبرنامه سازي
اصول سيستمهاي کامپيوتري
برنامه سازي پيشرفته
پايگاه داده ها
آزمايشگاه پايگاه داده ها
هوش مصنوعي
شبکه هاي کامپيوتري
کامپايلر
برنامه سازي پيشرفته
كارداني
ديجيتال(مدار منطقي)
كـارشناسي
برنامه نويسي کامپيوتر
سيستم هاي ديجيتال۱
سيستم هاي ديجيتال۲
مباني كامپيوترو برنامه سازي
برنامه سازي پيشرفته
مدارهاي منطقي
نرم افزارهاي توزيع شده
كامپايلر
مهندسي فناوري اطلاعات۱
کارگاه عمومي
برنامه نويسي پيشرفته
مدارهاي منطقي
نظريه زبانها وماشين
معماري کامپيوتر
اقتصاد مهندسي
اصول طراحي پايگاه داده ها
شبکه هاي کامپيوتري۱
مديريت وکنترل پروژه IT
شبکه هاي کامپيوتري ۲
آز مايشگاه پايگاه داده ها
هوش مصنوعي
مباحث نو در فناوري اطلاعات
مهندسي فناوري اطلاعات ۲
مباني کامپيوتروبرنامه سازي
کارگاه کامپيوتر
مدارهاي منطقي
نظريه زبانها وماشينها
برنامه سازي پيشرفته
معماري کامپيوتر
شبکه کامپيوتري
مباحث ويژه۱
اصول طراحي کامپايلر
هوش مصنوعي وسيستمهاي خبره
مباحث ويژه۲
آزمايشگاه پايگاه داده
مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
پايگاه داده ها
آزمايشگاه مهندسي نرم افزار
آشنايي با کاربرد رايانه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)