۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عليرضا
نام خانوادگي : عليزاده
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- عليزاده ع (1397) واکاوي فصاحت وبلاغت امام علي(ع) براساس دو خطبه مونقه وبي نقطه فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني 12:1-16
۲- عليزاده ع (1396) تطبيق انديشه هاي معري و شوپنهاور در باب زندگي فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ادبيات تطبيقي 44:267-283
۳- عليزاده ع (1394) بررسي آياتي که طبرسي در بيان معاني آنها به اعراب آن آيات پايبند نبوده است بحوث في اللغة العربية 13:43-60

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عليزاده ع "بررسي تطبيقي انديشه سياسي در اشعار احمد مطر وقيصر امين پور " پنجمين همايش ملي پژوهشهاي نوين در حوزه زبان وادبيات ايران (1397)
۲-عليزاده ع "روايت شناسي رمان همسايه ها اثر احمد محمود " همايش بين المللي زبان وادبيا ت فارسي (1397)
۳-عليزاده ع " نقد و بررسي پي‌رنگ، موضوع، درونمايه، صحنه، سبک، فضا و رنگ در انواع داستان " کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مطالعات زبان (1397)
۴-عليزاده ع "سيماي حضرت زهرا (س) در سروده‌هاي محمد حسين شهرياربر اساس روايات شيعي و سني " کنقرانس بين المللي زبان، ادبيات ومطالعات فرهنگي (1397)
5-Alizadeh A "“ Narrative Science of “Story of a city " 2nd International Conference on Language , Literature , Culture and History Studies (1398)

چاپ كتاب
۱-عليزاده ع "اعجاز ادبي(باز خواني دو خطبه «مونقه» و «بي نقطه» امام علي (ع) در سنت علوم وفنون ادبي " چاپ اول (1397) انتشارات اسوه ايران-قم

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
قر۱ئت متون عربي ۳-نهج البلاغه
قرائت عربي ۴ـنظم
قرائت متون عربي۵ تاريخ ادبيات عرب
قواعدعربي۲ صرف ۲
آشنايي با علوم قرآني
قواعد عربي۳ نحوعربي۱
قواعدعربي۴ نحو عربي ۲
- عربي ۲ قسمت دوم (قواعد ومتون)
- عربي ۳ قسمت سوم (قواعد و متون)
- عربي ۱ قسمت اول (قواعد ومتون)
- عربي ۴ قسمت چهارم (قواعد و متون)
عربي ۵ قسمت پنجم (قواعد و متون)
تفسير موضوعي قرآن
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون نظم و نثر عربي
عربي۱(صرف ونحو)
دكتراي حرفه اي
تحقيق در متون تفسيري (عربي)
كـارشناسي
متون اسلامي
انديشه اسلامي ۱
انديشه اسلامي ۲
اخلاق اسلامي مباني ومفاهيم
ايين زندگي اخلاق کاربردي
انقلاب اسلامي ايران
تاريخ تحليلي صدر اسلام
تاريخ امامت
تفسير موضوعي قران

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سميه سهرابي روابط عرفان و کلام در متون منثور عرفاني قرن هفتم و هشتم هجري ۰
رسول زارع خفري بررسي تطبيقي نثر شاعرانه در تاريخ الوزراء ابوالرجا قمي و تواريخ آل سلجوق( زبده النصره و نخبه العصره) بنداري اصفهاني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهره شفيعي سيف ابادي بررسي سبک شناسي ترجمه سوره بقره در روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازي ۱۳۹۸
عباس کشميري بررسي سبک نگارش سوره بقره در کشف السرار ميبدي ۱۳۹۶