۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ابوذر
نام خانوادگي : خسروي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : عمومي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-خسروي ا "بررسي روابط متقابل برنامه‌ريزي توسعه و فرهنگ شهري در انقلاب اسلامي ايران " چالشهاي گفتماني فراروي آينده انقلاب اسلامي ايران (1395)
۲-خسروي ا "تحولات شهرسازي در دوران انقلاب اسلامي ايران و چالش‌هاي پيش روي آن " چالشهاي گفتماني فراروي آينده انقلاب اسلامي ايران (1395)
۳-خسروي ا "نقش و جايگاه مادر در تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۴-خسروي ا "بررسي نقش دين در هويت‌يابي جوانان " آسيب‌شناسي دين‌باوري جوانان (1394)
۵-خسروي ا "راهکارهاي قران در جلوگيري از دين گريزي جوانان " آسيب‌شناسي دين باوري جوانان (1394)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
تاريخ شهر و شهرسازي در ايران
مباني شهرشناسي
مديريت شهري
تاريخ شهرهاي ايراني - اسلامي
فرهنگ و هويت ايراني اسلامي
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
انقلاب اسلامي ايران
تاريخ تحليلي صدر اسلام

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)