۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ليلا
نام خانوادگي : شاملي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (13)
۱- قاسمي زاده پ، شاملي ل، هاديان فرد ح (1399) اثربخشي درمان چشم‌انداز زمان برابعاد چهارگانه تاريک شخصيت مادران و علائم اضطراب جدايي کودکان پيش‌دبستاني روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران 104:1-15
۲- عظيم پور ع، شاملي ل، کريم زادگان ز، عمادي ز (1399) پيش‌بيني عملکرد تحصيلي دانشجويان تازه‌وارد براساس هوش، سبک‌هاي هويت، ابعاد سلامت روان و جنسيت راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي 60:104-116
۳- شاملي ل، متقي ش، حسين جاني م (1399) ارتباط شکنندگي باورهاي شادي و شادماني تجربه شده: نقش تعديل‌گر خوش‌بيني دست اوردهاي روان شناختي 23:151-166
۴- شاملي ل، داودي م، متقي ش (1398) اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه منطقي و مهارت حل مساله در مبتلايان به مالتيپل اسکلروزيس فصلنامه روانشناسي شناختي 20:51-62
۵- شاملي ل، داودي م (1398) الگوهاي خوردن آشفته و عزت نفس جنسي در زنان متاهل: نقش واسطه اي نگراني از تصوير بدني دوماهنامه طلوع بهداشت يزد 78:70-89
۶- صادق زاده م، شاملي ل، خرمايي ف (1398) صبر مادر و پرخاشگري کودک: نقش ميانجي استرس والدگري مطالعات آموزش و يادگيري 11:92-107
۷- داودي م، شاملي ل، هاديان فرد ح (1398) تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگان خستگي مزمن و ادراک درد افراد مبتلا به مالتيپل اسکولوروزيس روان پزشکي و روانشناسي باليني ايران 3:250-264
۸- شاملي ل، صادق زاده م (1398) بررسي ارتباط اجتناب تجربه¬اي و آمادگي به اعتياد در دانشجويان: نقش ميانجي¬ سبک¬هاي تنظيم هيجان اصول بهداشت رواني 21:1-12
۹- متقي ش، شاملي ل، هنرکار ر (1397) اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان بر افسردگي، اميد به آينده و اعتماد بين فردي در زنان مطلقه فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات روانشناختي 15:1-15
۱۰- شاملي ل (1397) اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان بر سبک هاي تنظيم هيجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري روان پزشکي و روانش شناسي باليني ايران 4:1-16
11- Mottaghi S, Poursheikhali H, Shameli L (2019) Empathy, compassion fatigue, guilt and secondary traumatic stress in nurses Nursing Ethics 27:1-11
12- Shameli L, Gholami S, Zare F (1399) A Comparison of the Enneagram Personality Triads based on SCL_90 Patterns in Nurses International Journal of Psychology (IPA) 28:1-12
13- Shameli L, Davoodi M (1399) Acceptance and Commitment Therapy for Reducing Interference and Improving Verbal and Visual Working Memory in Patients with Multiple Sclerosis International Journal of Behavioral Sciences 55:11-25

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شاملي ل، شفيعي سيف آبادي م "بررسي مولفه هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي و مکانيسم هاي تقابل تهاجم فرهنگي در کلام مقام معظم رهبري و انديشمندان اسلامي " همايش ملي نظام فکري آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله) در گسترع فرهنگ (1397)
۲-شاملي ل، صادق زاده م "رابطه مادر- کودک و هوش هيجاني با رشد اجتماعي کودک " همايش ملي روانشناسي و سلامت- (1397)
۳-صادق زاده م، شاملي ل، خرمايي ف "صبر مادر و پرخاشگري کودک: نقش ميانجي گري استرس والدگري " همايش ملي روانشناسي و سلامت- (1397)
۴-شاملي ل، مقيميان ن "مقايسه گوشه گيري و رفتارهاي قانون شکنانه کودکان کم توان ذهني و کودکان عادي " نخستين همايش ملي خانواده، کودک و نوجوان با تاکيد بر افراد با نيازهاي خاص (1397)
۵-شاملي ل، مقيميان ن "مقايسه احساس تنهايي و انسجام در مادران کودکان کم توان ذهني و کودکان عادي " نخستين همايش ملي خانواده، کودک و نوجوان با تاکيد بر افراد با نيازهاي خاص (1397)
۶-شاملي ل "مقايسه مشکلات اجتماعي و رفتارهاي پرخاشگرانه کودکان کم توان ذهني و کودکان عادي " نخستين همايش ملي خانواده، کودک و نوجوان با تاکيد بر افراد با نيازهاي خاص (1397)
۷-شاملي ل، شفيعي سيف آبادي م "تأملي بر جايگاه علمي و سياسي مادران پس از انقلاب اسلامي ايران " جايگاه و نقش مادر (1395)
۸-روستا س، شاملي ل، صادق زاده م "مقايسه تاب آوري، ذهن آگاهي و تنظيم هيجاني مادران کودکان مبتلا به نقص توجه- بيش فعالي و مادران کودکان بهنجار " جايگاه و نقش مادر (1395)
۹-شاملي ل، صادق زاده م، افراز م "نقش سبک هاي دلبستگي ناايمن مادر بر پرخاشگري کودک با واسطه گري استرس والدگري مادر " جايگاه و نقش مادر (1395)

چاپ كتاب
۱-طلاوري ا، نيسي ع، شاملي ل "کيفيت زندگي و تعارض کار- خانواده در جانبازان شاغل در مناطق نفت خيز جنوب " چاپ اول (1394) شاپرک سرخ تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي احساس وادراک
نگرش و تغييرآن
مقدمات نوروپسيکولوژي
روانشناسي هوش وسنجش آن
اختلالات يادگيري
فناوري اطلاعات در روانشناسي
-فيزيولوژي اعصاب وغدد
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
علوم اعصاب شناختي
-روانشناسي فيزيولوژيك
فيزيولوژي عمومي ( اعصاب وغدد)
-احساس وادراک
مشاوره شغلي و حرفه اي
آزمونهاي روانشناختي ۱
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
بهداشت رواني
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي عمومي پيشرفته
پسيکو فيزيولوژي و نوروپسيکولوژي
انگيزش و هيجان
آزمون هاي شناختي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (6)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
پريسا قاسمي زاده اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر ابعاد چهارگانه تاريک شخصيت مادران و اضطراب جدايي کودکان پيش‌دبستاني. ۱۳۹۸
مريم داودي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگان خستگي مزمن و ادراک درد افراد مبتلا به تصلب چندگانه ۱۳۹۷
زهرا موثقي مقايسه پردازش حسي، کمک طلبي تحصيلي و راهبردهاي حل مسئله در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي و دانش آموزان بدون اختلال نقص توجه / بيش فعالي ۰
زهرا بهرام ارا رابطه ي بدرفتاري عاطفي دوران کودکي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دختر:نقش ميانجي بخشايشگري ۰
صديقه خادمي اثر بخشي قصه گويي مبتني بر خوداگاهي بر اميدواري ، خود پنداره اجتماعي و رفتار هاي چالش بر انگيز در دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري خاص . ۰
مهرناز محمدي ارتباط بد رفتاري دوران کودکي مادر و کيفيت رابطه مادر - کودک : نقش ميانجي فراوالدگري مادر ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
امنه علي پور پيش بيني استرس ادراک شده بر اساس خودکارآمدي، اهمال کاري و تجربه آزار ديدگي در نوجوانان ۱۳۹۸
مريم شهبازي مقايسه سطح تحول اجتماعي، توانايي آغازگري، توانايي طرح ريزي و بازشناسي هيجان چهره اي در کودکان واجد تشخيص سطح يک اختلالات اوتيسم، کودکان مبتلا به نقص توجه/بيش فعالي و کودکان عادي . ۱۳۹۸
خديجه بابايي مخوري رابطه ي تجارب معنوي روزانه و اميدواري با شادکامي با توجه به نقش ميانجي گري تاب آوري ۱۳۹۷
ليلا حسيني مقايسه تکانشگري، نقص توجه/بيش فعالي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي در بين زوجين عادي و در حال طلاق ۱۳۹۶