۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ليلا
نام خانوادگي : شاملي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
۱- متقي ش، شاملي ل، هنرکار ر (1397) اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان بر افسردگي، اميد به آينده و اعتماد بين فردي در زنان مطلقه فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات روانشناختي 15:1-15
۲- شاملي ل (1397) اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان بر سبک هاي تنظيم هيجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري روان پزشکي و روانش شناسي باليني ايران 4:1-16

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شاملي ل، شفيعي سيف آبادي م "بررسي مولفه هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي و مکانيسم هاي تقابل تهاجم فرهنگي در کلام مقام معظم رهبري و انديشمندان اسلامي " همايش ملي نظام فکري آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله) در گسترع فرهنگ (1397)
۲-شاملي ل، صادق زاده م "رابطه مادر- کودک و هوش هيجاني با رشد اجتماعي کودک " همايش ملي روانشناسي و سلامت- (1397)
۳-صادق زاده م، شاملي ل، خرمايي ف "صبر مادر و پرخاشگري کودک: نقش ميانجي گري استرس والدگري " همايش ملي روانشناسي و سلامت- (1397)
۴-شاملي ل، مقيميان ن "مقايسه گوشه گيري و رفتارهاي قانون شکنانه کودکان کم توان ذهني و کودکان عادي " نخستين همايش ملي خانواده، کودک و نوجوان با تاکيد بر افراد با نيازهاي خاص (1397)
۵-شاملي ل، مقيميان ن "مقايسه احساس تنهايي و انسجام در مادران کودکان کم توان ذهني و کودکان عادي " نخستين همايش ملي خانواده، کودک و نوجوان با تاکيد بر افراد با نيازهاي خاص (1397)
۶-شاملي ل "مقايسه مشکلات اجتماعي و رفتارهاي پرخاشگرانه کودکان کم توان ذهني و کودکان عادي " نخستين همايش ملي خانواده، کودک و نوجوان با تاکيد بر افراد با نيازهاي خاص (1397)
۷-شاملي ل، شفيعي سيف آبادي م "تأملي بر جايگاه علمي و سياسي مادران پس از انقلاب اسلامي ايران " جايگاه و نقش مادر (1395)
۸-روستا س، شاملي ل، صادق زاده م "مقايسه تاب آوري، ذهن آگاهي و تنظيم هيجاني مادران کودکان مبتلا به نقص توجه- بيش فعالي و مادران کودکان بهنجار " جايگاه و نقش مادر (1395)
۹-شاملي ل، صادق زاده م، افراز م "نقش سبک هاي دلبستگي ناايمن مادر بر پرخاشگري کودک با واسطه گري استرس والدگري مادر " جايگاه و نقش مادر (1395)

چاپ كتاب
۱-طلاوري ا، نيسي ع، شاملي ل "کيفيت زندگي و تعارض کار- خانواده در جانبازان شاغل در مناطق نفت خيز جنوب " چاپ اول (1394) شاپرک سرخ تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي احساس وادراک
نگرش و تغييرآن
مقدمات نوروپسيکولوژي
روانشناسي هوش وسنجش آن
اختلالات يادگيري
فناوري اطلاعات در روانشناسي
-فيزيولوژي اعصاب وغدد
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
علوم اعصاب شناختي
-روانشناسي فيزيولوژيك
فيزيولوژي عمومي ( اعصاب وغدد)
-احساس وادراک
مشاوره شغلي و حرفه اي
آزمونهاي روانشناختي ۱
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي عمومي پيشرفته
پسيکو فيزيولوژي و نوروپسيکولوژي
انگيزش و هيجان

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مريم داودي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگان خستگي مزمن و ادراک درد افراد مبتلا به تصلب چندگانه ۱۳۹۷
زهرا بهرام ارا ارتباط بدرفتاري عاطفي وخود نقدي با شفقت به خود در دانشجويان دختر دانشگاه سلمان فارسي کازرون:نقش ميانجي افشاي هيجان ۰
پريسا قاسمي زاده اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر ابعاد چهارگانه تاريک شخصيت مادران و اضطراب جدايي کودکان پيش‌دبستاني. ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
خديجه بابايي مخوري رابطه ي تجارب معنوي روزانه و اميدواري با شادکامي با توجه به نقش ميانجي گري تاب آوري ۱۳۹۷
ليلا حسيني مقايسه تکانشگري، نقص توجه/بيش فعالي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي در بين زوجين عادي و در حال طلاق ۱۳۹۶