۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ليلا
نام خانوادگي : شاملي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شاملي ل، شفيعي سيف آبادي م "تأملي بر جايگاه علمي و سياسي مادران پس از انقلاب اسلامي ايران " جايگاه و نقش مادر (1395)
۲-روستا س، شاملي ل، صادق زاده م "مقايسه تاب آوري، ذهن آگاهي و تنظيم هيجاني مادران کودکان مبتلا به نقص توجه- بيش فعالي و مادران کودکان بهنجار " جايگاه و نقش مادر (1395)
۳-شاملي ل، صادق زاده م، افراز م "نقش سبک هاي دلبستگي ناايمن مادر بر پرخاشگري کودک با واسطه گري استرس والدگري مادر " جايگاه و نقش مادر (1395)

چاپ كتاب
۱-طلاوري ا، نيسي ع، شاملي ل "کيفيت زندگي و تعارض کار- خانواده در جانبازان شاغل در مناطق نفت خيز جنوب " چاپ اول (1394) شاپرک سرخ تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روان شناسي احساس وادراک
مقدمات نوروپسيکولوژي
روانشناسي هوش وسنجش آن
اختلالات يادگيري
-فيزيولوژي اعصاب وغدد
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
علوم اعصاب شناختي
-روانشناسي فيزيولوژيك
فيزيولوژي عمومي ( اعصاب وغدد)
-احساس وادراک
مشاوره شغلي و حرفه اي
آزمونهاي روانشناختي ۱
اصول روانشناسي باليني
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي عمومي پيشرفته
پسيکو فيزيولوژي و نوروپسيکولوژي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ليلا حسيني مقايسه تکانشگري، نقص توجه/بيش فعالي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي در بين زوجين عادي و در حال طلاق ۰
خديجه بابايي مخوري رابطه ي تجارب معنوي روزانه و اميدواري با شادکامي با توجه به نقش ميانجي گري تاب آوري ۰