۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس محسن
نام خانوادگي : شعبانيان
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : برق و الكترونيك
دانشکده : فني و مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
۱- شعبانيان م، بهشتي ف (1396) بررسي اثر سقوط، ضربه و بسته بندي بر روي دستگاه هاي الکترونيکي قابل حمل فصل نامه علوم و فنون بسته بندي 30:6-19
2- Hajibeygi M, شعبانيان , Khonakdar H (2016) Amide–acid functional SiO 2 nanocomposites based on new semi-crystalline poly(ether-sulfone-amide): thermal, combustion and mechanical studies Polymer International 66:133-143

چاپ كتاب
۱-شعبانيان م، پناه ن، مسلمي ح، عباسپور کازروني ا "آموزش سريع MATLAB و کاربرد آن در مهندسي برق " چاپ اول (1396) نشر چاپار و نشر اساطير پارسي تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آزمايشگاه الکترونيک ۱
اقتصاد مهندسي
كارداني
آزمايشگاه اصول اندازه گيري
آزمايشگاه مدارالکتريکي ۱
الکتروتکنيک
ميکروپروسسور ۱
آزمايشگاه ميکروپروسسور ۱
فيزيک الکتريسته ومغناطيس
ميکروکنترلر وپي ال سي و آز
مدارهاي الکتريکي ۲
الکترونيک۱
آزمايشگاه الکترونيك ۱
الکترونيک ۲
آزمايشگاه مدارالکتريکي۲
كارشناسي ناپيوسته
مدارهاي الکتريکي۳
سيستم هاي خطي وکنترل۱
الکترومغناطيس
آزمايشگاه کنترل ۱
کنترل کننده هاي صنعتي وآز
آزمايشگاه ميکروپروسسور۲
كـارشناسي
مدارهاي الکتريکي ۱
الکترونيک۱
مدارهاي الکتريکي۲
آزمايشگاه الکترونيک ۱
سيستم هاي کنترل خطي
آزمايشگاه سيستم ديجيتال۲
آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي
طراحي سيستم هاي ريز پرزانده
اقتصاد مهندسي
کنترل صنعتي
آز مايشگاه کنترل صنعتي
سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
مباني مهندسي برق
آزمايشگاه مباني مهندسي برق
الكترونيك ۱
رباتيک
مدار الکتريکي۲
اقتصاد مهندسي
آزمايشگاه ريز پردازنده

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)