۱۳۹۷/۰۹/۲۰
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس محسن
نام خانوادگي : شعبانيان
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : برق و الكترونيك
دانشکده : فني و مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
۱- شعبانيان م، بهشتي ف (1396) بررسي اثر سقوط، ضربه و بسته بندي بر روي دستگاه هاي الکترونيکي قابل حمل فصل نامه علوم و فنون بسته بندي 30:6-19
2- Hajibeygi M, شعبانيان , Khonakdar H (2016) Amide–acid functional SiO 2 nanocomposites based on new semi-crystalline poly(ether-sulfone-amide): thermal, combustion and mechanical studies Polymer International 66:133-143

چاپ كتاب
۱-شعبانيان م، پناه ن، مسلمي ح، عباسپور کازروني ا "آموزش سريع MATLAB و کاربرد آن در مهندسي برق " چاپ اول (1396) نشر چاپار و نشر اساطير پارسي تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آزمايشگاه الکترونيک ۱
اقتصاد مهندسي
كارداني
آزمايشگاه اصول اندازه گيري
آزمايشگاه مدارالکتريکي ۱
الکتروتکنيک
ميکروپروسسور ۱
آزمايشگاه ميکروپروسسور ۱
فيزيک الکتريسته ومغناطيس
ميکروکنترلر وپي ال سي و آز
مدارهاي الکتريکي ۲
الکترونيک۱
آزمايشگاه الکترونيك ۱
الکترونيک ۲
آزمايشگاه مدارالکتريکي۲
كارشناسي ناپيوسته
مدارهاي الکتريکي۳
سيستم هاي خطي وکنترل۱
الکترومغناطيس
آزمايشگاه کنترل ۱
کنترل کننده هاي صنعتي وآز
آزمايشگاه ميکروپروسسور۲
كـارشناسي
مدارهاي الکتريکي ۱
الکترونيک۱
مدارهاي الکتريکي۲
آزمايشگاه الکترونيک ۱
سيستم هاي کنترل خطي
آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي
اقتصاد مهندسي
سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
مباني مهندسي برق
آزمايشگاه مباني مهندسي برق
الكترونيك ۱
رباتيک
اقتصاد مهندسي
آزمايشگاه ريز پردازنده

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)