۱۳۹۹/۰۵/۲۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس رسول
نام خانوادگي : بلاغي
سال تولد : 1357
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : شهرسازي
دانشکده : هنر و معماري
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rasoulbalaghi@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- بلاغي م (1396) سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري و ارزيابي عوامل